مجموعه‌ای از ده‌ها اس ام اس سرکاری باحال و خنده دار! شانه ای میخواهم تا ….. . . . . موهایم را شانه بزنم چیه؟ فکر کردی شکست ادامه مطلب